AA

Zespół

Gabinet OPTA+ działa w ramach Stowarzyszenia OPTA.

Osoby pracujące w Gabinecie OPTA+ to specjaliści w zakresie pracy z rodziną, zarówno dorosłymi, jak i dziećmi.

Pracują głównie w podejściu systemowym i psychodynamicznym, ale korzystają też i z różnych innych metod pracy, sprawdzonych w swoim wieloletnim doświadczeniu.

Lidia Bartoszewska

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Szkoły Terapii Gestalt w Krakowie - certyfikowana trenerka i psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Absolwentka programu szkoleniowego "STAŻ 1998" w Stowarzyszeniu OPTA.
Pracuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piasecznie.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi konsultacje dla rodziców oraz terapie indywidualną dla dzieci. 

Lidia Bartoszewska

Krzysztof Górski

Krzysztof Górski

Psychoterapeuta, trener, ukończył socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz 4 letnią Szkołę Psychoterpii INTRA. W trakcie blisko dwudziestoletniej drogi zawodowej wspierał w rozwoju dorosłych, dzieci i młodzież. Ponad 5 lat pracował w Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA, gdzie prowadził terapię grupową dla rodziców. Pracuje w Fundacji "Sto Pociech" realizując grupy wsparcia i warsztaty rozwojowe dla rodziców i szkoli profesjonalistów. Jest współtwórcą kilku programów warsztatów rozwoju umiejętności rodzicielskich, w tym także dla ojców.

Jest członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej INTRA.
Pracuje w nurcie psychologii humanistycznej, łącząc podejście skoncentrowane na osobie z pracą z ciałem (Focusing) oraz Terapią Skoncentrowaną na Emocjach. Jednocześnie czerpie z podejścia psychodynamicznego.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi terapię indywidualną dorosłych, pomaga rodzicom.

Joanna Markiewicz

Joanna Markiewicz

Psycholożka, psychoterapeutka. Ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Rodzin prowadzone przez prof. D. Mostwin oraz m.in. I i II stopień szkolenia dla terapeutów w zakresie Systemowych Ustawień Rodzinnych oraz warsztat na temat pracy z traumą, opartej na metodzie Peter’a Levine’a.


Do 2014 r. dyrektorka Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA. Trener i Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka poradnika dla profesjonalistów "Rodzina w kryzysie - podejście integrujące" oraz broszury "Gdy rodzice się rozstają. Jak pomóc dziecku". Autorka artykułów i materiałów adresowanych do rodziców i profesjonalistów. Twórczyni, koordynatorka i realizatorka programów adresowanych do różnych grup klientów. Bliskie jej jest systemowe rozumienie rodziny, jako cenną widzi równoległą pracę z dzieckiem i rodzicem.


W Gabinecie OPTA+ prowadzi terapię rodzin i par.

 

Grażyna Kobiałka

Ukończyła socjologię w Wyższej Szkole Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, specjalizacja zarządzanie personelem, Szkołę Trenerów Biznesu Grupy TROP, szkolenia specjalistyczne i staż dotyczące mediacji rodzinnej i pracowniczej organizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska oraz Merkert Mediacje. Licencjonowana trenerka kursu „Spadochron” – szkolenia dla osób bezrobotnych, planujących karierę lub chcących zmienić zawód. Posiada certyfikat pozwalający na prowadzenie szkolenia „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” .

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z organizacjami pozarządowymi, m.in. ze: Stowarzyszeniem PRO Pracownia Rozwoju Osobowości , Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, prowadząc treningi motywacyjne, szkolenia z obszaru doradztwa zawodowego, warsztaty poszukiwania pracy oraz doradztwa indywidualnego dla osób w trudnej sytuacji życiowej. 

Autorka publikacji „Doradztwo zawodowe, Podręcznik dla pracowników bibliotek działających na lokalnym rynku pracy” oraz artykułów na blogu poradni Psyche Balans, z którą współpracuje jako doradczyni i coach.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi doradztwo indywidualne w tematach związanych ze sferą zawodową i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Używa metod stosowanych w coachingu.

 

Grażyna Kobiałka

Anna Komosińska

Anna Komosińska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją "Terapia rodzin i małżeństw". Ukończyła: studia podyplomowe „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny” na Wydziale Psychologii UW, Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Swoje doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywała m.in. w Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA, współpracowała ze Stowarzyszeniem OD-DO, prowadząc terapię indywidualną dla DDA. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w prowadzeniu warsztatów psychologicznych i psychoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, a w pracy z dziećmi i młodzieżą uwzględnia też rozumienie systemowe.

W Gabinecie OPTA + prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz warsztaty rodzinne.

Jakub Kryński

Jakub Kryński

Psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy.

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacjami: Psychoterapia i Psychologia Kliniczna Dziecka. Ukończył szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, posiadające rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W ramach szkolenia brał udział w ścieżce dotyczącej psychoterapii grupowej i psychoterapii indywidualnej. Ukończył również szkołę treningu i warsztatu psychologicznego INTRA, cykl seminariów „Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży”. Posiada certyfikat Analityka Grupowego (nr 79) i Psychoterapeuty (nr 59) wydane przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów.

Doświadczenie zdobył na stażu w Akademickim Ośrodku Psychoterapeutycznym UW, Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, Akademii Medycznej IV Kliniki Psychiatrycznej, Instytucie Psychiatrii i Neurologii III Kliniki Psychiatrycznej na Oddziale F-9, Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz pracując psychoterapeutycznie w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Grupy Medycznej Vertimed. Obecnie pracuje w Poradni Leczenia Nerwic i XIII Oddziale Dziennym Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego

Członek Stowarzyszenia OPTA, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Instytutu Analizy Grupowej„Rasztów”.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i nastolatków. Pracuje pod stałą superwizją.

Dorota Kupper

Radczyni prawna, reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji, udziela porad prawnych, prowadzi negocjacje, pisze pisma procesowe, umowy, porozumienia. Od 2006r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie.

Zajmuje się sprawami rodzinnymi i cywilnymi (m.in. rozwód, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, podział majątku, rozliczenia konkubinatu, sprawy spadkowe, mieszkaniowe itd.). Posiada duże doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy domowej.

Od 1998 r. współpracuje z organizacjami społecznymi wspierającymi osoby w kryzysie, w których odbyła liczne szkolenia z zakresu praw człowieka i niesienia pomocy w sytuacji ich naruszeń. Udziela porad prawnych i reprezentuje w procesach sądowych pro bono, edukuje prowadząc wykłady i szkolenia z prawa rodzinnego. Napisała kilka publikacji o charakterze poradnikowym m.in. z zakresu alimentów, rozwodu, spraw mieszkaniowych, podziału majątku. Publikuje teksty i komentarze dla dzienników i w serwisach internetowych.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi konsultacje prawne oraz reprezentuje klientów w procesach sądowych.

Małgorzata Niedziałkowska

Małgorzata Niedziałkowska

Psycholożka, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – psychologia kliniczna dziecka (dyplom – 1999r.)

Od 2006 r. jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła 3-letnie Studium Terapii Rodziny Stowarzyszenia OPTA. Ukończyła wiele szkoleń i staży (m.in. 2-letnie z socjoterapii, z pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, mediacji rodzinnej). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywane m.in. w Stowarzyszeniu OPTA, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi psychoterapię indywidualną dla młodzieży i osób dorosłych, a także psychoterapię par i rodzin.

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Pedagożka, psychoterapeutka. Ukończyła 3,5 letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, ze specjalnością psychoterapia indywidualna i grupowa, półroczny kurs z psychologii klinicznej, roczny kurs Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP).

Brała udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Integracji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sekcji Psychoterapii, którego jest członkiem.

Odbyła 3 miesięczny staż w IPIN w Klinice Nerwic, 2 -letni staż na oddziale IV Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej. Prowadziła terapie indywidualną i grupową w Poradni Uzależnień w Pruszkowie, grupę socjoterapeutyczną dla dzieci i warsztaty dla rodziców w Fundacji Dzieci Niczyje, terapię indywidualną w Laboratorium Psychoedukacji.

Od 2004 r. współpracuje z Poradnią Rodzinną Stowarzyszenia OPTA, gdzie prowadzi konsultacje, terapię indywidualną dorosłych, grupy i warsztaty dla rodziców oraz dzieci.

Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach życiowych, osobami z zaburzeniami depresyjno-lękowymi, zaburzeniami odżywiania, osobami doświadczającymi przemocy, z rodzin dysfunkcyjnych.

Pracuje pod stałą superwizją.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi terapię indywidualną: krótko- i długoterminową głównie w podejściu psychodynamicznym.

Katarzyna Przyborowska

Katarzyna Przyborowska

Prawniczka, trenerka, certyfikowana specjalistka przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, ze specjalizacją socjologiczną. Ukończyła Podyplomowe Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej ze specjalizacją: Pomoc psychologiczna dla dorosłych w Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz Szkołę Trenerów Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych O.K. Ośrodek Konsultacyjny Moniki Sowickiej.

Autorka wielu projektów interdyscyplinarnej pomocy dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie oraz projektów szkoleniowych dla specjalistów pracujących w tym obszarze, a także publikacji z tego zakresu.

Doświadczenie udzielania pomocy prawnej zdobyła przy ponad 20 - letniej realizacji projektów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz aktywizacją społeczną osób jej doznających. Stale współpracuje ze służbami społecznymi, policją, kuratorami sądowymi, placówkami oświatowymi i samorządem.

Członkini i Prezeska Stowarzyszenia OPTA, członkini Warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i zagadnieniach dotyczących pomocy osobom doświadczającym przemocy i z rodzin dotkniętych problemami uzależnień.

W gabinecie OPTA+ prowadzi porady prawne w zakresie budowanie strategii postępowania w sprawach rodzinnych, m.in. przygotowuje wnioski oraz plany opiekuńczo – wychowawcze.

Hanna Regulska

Hanna Regulska

Psycholożka, terapeutka. Ukończyła kurs certyfikacyjny Polskiego Instytutu NLP w Warszawie, uzyskując tytuł praktyka NLP. Jest dyplomowaną terapeutką rodzinną - ukończyła 4-letnie Studium Terapii Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA. Posiada certyfikaty z integracji sensorycznej i kinezjologii edukacyjnej. W Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA prowadzi grupy i warsztaty dla dzieci i dorosłych. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne wśród młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (zagrożonych alkoholizmem i przemocą). W Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA prowadzi grupy i warsztaty dla dzieci i dorosłych.

W pracy z rodziną interesuje się wspieraniem rozwoju dzieci.

Izabela Rokita

Izabela Rokita

Terapeutka rodzinna, indywidualna. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeutycznie kształcona w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Fundacji Bene Vobis, w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapeutycznym (MOP), w Ośrodku Wspomagania Rodziny.

Dodatkowo kończyła: kurs mediatora rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji, szkolenie dla realizatorów programu "Szkoła dla Rodziców i wychowawców”, trening zastępowania agresji (Ośrodek Metod i szkoleń Psychospołecznych), szkolenie z zakresu systemowej pomocy rodzinie (Fundacja Bene Vobis), International Experience of Social Work with Marginal Youth - Republikan NGO Białoruski Uniwersytet Kultury oraz kurs terapii koherencji.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, terapię par i rodzin, konsultacje wychowawcze i warsztaty antystresowe oraz około-rozwodowe.

Dorota Sakławska

Dorota Sakławska

Mediatorka, Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz Szkoły Trenerów umiejętności psychospołecznych. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Żoliborz oraz kurator społeczny. Członkini Zarządu Stowarzyszenia OPTA.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi warsztaty 3R (Rozwód, Rozstanie, Rodzicielstwo) i mediacje rodzinne.

Izabela Włodarczyk

Izabela Włodarczyk

Magister psychologii. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii integratywnej w rekomendowanym przez PTP Ośrodku INTRA oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Uczestniczyła w wielu konferencjach i stażach z zakresu psychoterapii.

Na co dzień pracuje jako terapeutka dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Aninie. Ze Stowarzyszeniem OPTA związana jest od 2008 roku, gdzie prowadzi terapię indywidualną dzieci, terapię grupową i warsztaty dla dzieci oraz udziela porad wychowawczych dla rodziców.

Regularnie korzysta z superwizji.

Joanna Zawacka - Waśk

Joanna Zawacka - Waśk

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja psychologia kliniczna dziecka. Absolwentka 4- letniego Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym Stowarzyszeniu OPTA.

Odbyła półroczny staż w Pracowni Psychologii Klinicznej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Ukończyła roczne szkolenie w zakresie pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, prowadzone przez Stowarzyszenie OD-DO w Warszawie.

Pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Samodzielnym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Od 2014 r. związana jest z Instytutem Diabetologii w Warszawie, gdzie pracuje z osobami chorymi przewlekle i ich bliskimi. Od 2009 r. współpracuje z Poradnią Rodzinną Stowarzyszenia OPTA, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię, wsparcie indywidualne i grupowe dla rodziców oraz osób doświadczających przemocy i terapię indywidualną dzieci.

Szczególnie interesuje się pracą z rodzicami i dziećmi w aspekcie trudności wychowawczych, rozpadu rodziny czy rodziny tworzonej na nowo.

Bliska jest jej praca z osobami chorymi przewlekle i somatyzującymi oraz ich bliskimi.

W Gabinecie OPTA + prowadzi konsultacje indywidualne i wsparcie dla rodziców w trudach rodzicielstwa i chorobie przewlekłej, terapię indywidualną dzieci, terapię więzi w diadzie rodzic-dziecko oraz terapię systemową rodzin.

Agnieszka Laus -Rzepecka

Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, Co-Active Coaching Akademy prowadzonej przez The Coaches Training Institute oraz Studium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie. Jest certyfikowanym realizatorem programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Jest realizatorem i autorką warsztatów psychoedukacyjne dla rodziców i profesjonalistów (nauczycieli, pedagogów, personelu medycznego: „Jak rozmawiać z dziećmi, kiedy rodzic choruje onkologicznie”, „ Dziecko onkologicznie chore w szkole”).

Swoją pracę zawodową rozpoczęła w środowisku biznesowym prowadząc programy rozwojowe dla różnych grup zawodowych. Na przestrzeni ostatnich lat odbyła szkolenia zawodowe i staże pogłębiające jej doświadczenie psychoterapeutyczne. m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym na Woli i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie i Warszawie oraz Stowarzyszeniu OPTA. Aktywnie pracuje i wspiera działania na rzecz pacjentów i ich rodzin w Warszawskim Centrum Psychoonkologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę psychoterapeutyczną omawia z doświadczonym superwizorem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W gabinecie OPTA + pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par oraz rodzin. Jej wsparcie jest najcenniejsze dla osób doświadczających kryzysu emocjonalnego, kryzysu związanego z obecną sytuacją życiową (m.in. rozwód, rozstanie, żałobę, chorobę), dla par przeżywających trudności i konflikty w związku, dla rodziców doświadczających niepokoju związanego z wychowaniem dziecka. Prowadzi konsultacje dla rodziców będących w sytuacji kryzysowej wynikającej z rozwodu, choroby onkologicznej, którzy chcą przygotować się do rozmowy z dziećmi na temat trudnych wydarzeń i zmian w rodzinie.

Maciej Chodorek

Maciej Chodorek

Psychoterapeuta zorientowany psychoanalitycznie i socjolog. Ukończył czteroletnie Stadium Terapii Rodziny organizowane przez Stowarzyszenie OPTA. Następnie ukończył studia podyplomowe na kierunku socjoterapia i terapia pedagogiczna na WSNS Pedagogium. Od 2016 roku uczestniczy w szkoleniu z zakresu psychoterapii dorosłych w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest członkiem - kandydatem tegoż Towarzystwa. Ukończył również kurs Mentalization – Based Treatment: Basic Training w Anna Freud National Centre for Children and Families w Londynie.

Posiada doświadczenie pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi, szczególnie ojcami. Przez ponad dziesięć lat był związany ze Specjalistyczną Poradnią OPTA, gdzie prowadził psychoterapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży. Tam też zaczął pracować z rodzicami, szczególnie ojcami, dla których prowadził psychoterapię indywidualną oraz warsztaty i grupy wsparcia. Od 2012 roku współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Silę / dawniej Fundacja Dzieci Niczyje i programem Dobry Rodzic - Dobry Start, skierowanym do rodziców dzieci 0-6 lat, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje wychowawcze, warsztaty i grupy wsparciowo – terapeutyczne.  Jest współtwórcą warsztatu "Być ojcem, być w związku i pozostać sobą" i "Tata, dziecko i uczucia".  Współpracuje również z Fundacją Sto Pociech przy grupach i warsztatach dla ojców. Ma doświadczenie pracy z rodzicami w ośrodkach dla uchodźców. Szkoli profesjonalistów w zakresie pracy z ojcami oraz rozumienia ich roli.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Wspiera rodziców.