AA

Zespół

OPTA+ działa w ramach Stowarzyszenia OPTA.

Osoby pracujące w OPCIE+ to specjaliści w zakresie pracy z rodziną, zarówno dorosłymi, jak i dziećmi.

Pracują głównie w podejściu systemowym i psychodynamicznym, ale korzystają też i z różnych innych metod pracy, sprawdzonych w swoim wieloletnim doświadczeniu.

Marlena Dałek

Marlena Dałek

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii UW (specjalność: psychologia kliniczna zdrowia) oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (PARPA). Ukończyła szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych oraz metod psychoterapii.

Obecnie uczestnik szkoły psychoterapeutycznej w ujęciu systemowym, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Stowarzyszeniu OPTA współprowadzi grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Dorota Kupper

Radczyni prawna, reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji, udziela porad prawnych, prowadzi negocjacje, pisze pisma procesowe, umowy, porozumienia. Od 2006r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie.

Zajmuje się sprawami rodzinnymi i cywilnymi (m.in. rozwód, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, podział majątku, rozliczenia konkubinatu, sprawy spadkowe, mieszkaniowe itd.). Posiada duże doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy domowej.

Od 1998 r. współpracuje z organizacjami społecznymi wspierającymi osoby w kryzysie, w których odbyła liczne szkolenia z zakresu praw człowieka i niesienia pomocy w sytuacji ich naruszeń. Udziela porad prawnych i reprezentuje w procesach sądowych pro bono, edukuje prowadząc wykłady i szkolenia z prawa rodzinnego. Napisała kilka publikacji o charakterze poradnikowym m.in. z zakresu alimentów, rozwodu, spraw mieszkaniowych, podziału majątku. Publikuje teksty i komentarze dla dzienników i w serwisach internetowych.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi konsultacje prawne oraz reprezentuje klientów w procesach sądowych.

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Agnieszka Pawłowska-Fryckowska

Pedagożka, psychoterapeutka. Ukończyła 3,5 letnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, ze specjalnością psychoterapia indywidualna i grupowa, półroczny kurs z psychologii klinicznej, roczny kurs Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP).

Brała udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Integracji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sekcji Psychoterapii, którego jest członkiem.

Odbyła 3 miesięczny staż w IPIN w Klinice Nerwic, 2 -letni staż na oddziale IV Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej. Prowadziła terapie indywidualną i grupową w Poradni Uzależnień w Pruszkowie, grupę socjoterapeutyczną dla dzieci i warsztaty dla rodziców w Fundacji Dzieci Niczyje, terapię indywidualną w Laboratorium Psychoedukacji.

Od 2004 r. współpracuje z Poradnią Rodzinną Stowarzyszenia OPTA, gdzie prowadzi konsultacje, terapię indywidualną dorosłych, grupy i warsztaty dla rodziców oraz dzieci.

Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach życiowych, osobami z zaburzeniami depresyjno-lękowymi, zaburzeniami odżywiania, osobami doświadczającymi przemocy, z rodzin dysfunkcyjnych.

Pracuje pod stałą superwizją.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi terapię indywidualną: krótko- i długoterminową głównie w podejściu psychodynamicznym.

Katarzyna Przyborowska

Katarzyna Przyborowska

Prawniczka, trenerka, certyfikowana specjalistka przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, ze specjalizacją socjologiczną. Ukończyła Podyplomowe Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej ze specjalizacją: Pomoc psychologiczna dla dorosłych w Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz Szkołę Trenerów Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych O.K. Ośrodek Konsultacyjny Moniki Sowickiej.

Autorka wielu projektów interdyscyplinarnej pomocy dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie oraz projektów szkoleniowych dla specjalistów pracujących w tym obszarze, a także publikacji z tego zakresu.

Doświadczenie udzielania pomocy prawnej zdobyła przy ponad 20 - letniej realizacji projektów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz aktywizacją społeczną osób jej doznających. Stale współpracuje ze służbami społecznymi, policją, kuratorami sądowymi, placówkami oświatowymi i samorządem.

Członkini i Prezeska Stowarzyszenia OPTA, członkini Warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i zagadnieniach dotyczących pomocy osobom doświadczającym przemocy i z rodzin dotkniętych problemami uzależnień.

W gabinecie OPTA+ prowadzi porady prawne w zakresie budowanie strategii postępowania w sprawach rodzinnych, m.in. przygotowuje wnioski oraz plany opiekuńczo – wychowawcze.

Izabela Rokita

Izabela Rokita

Terapeutka rodzinna, indywidualna. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeutycznie kształcona w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Fundacji Bene Vobis, w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapeutycznym (MOP), w Ośrodku Wspomagania Rodziny.

Dodatkowo kończyła: kurs mediatora rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji, szkolenie dla realizatorów programu "Szkoła dla Rodziców i wychowawców”, trening zastępowania agresji (Ośrodek Metod i szkoleń Psychospołecznych), szkolenie z zakresu systemowej pomocy rodzinie (Fundacja Bene Vobis), International Experience of Social Work with Marginal Youth - Republikan NGO Białoruski Uniwersytet Kultury oraz kurs terapii koherencji.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, terapię par i rodzin, konsultacje wychowawcze i warsztaty antystresowe oraz około-rozwodowe.

Dorota Sakławska

Dorota Sakławska

Mediatorka, Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz Szkoły Trenerów umiejętności psychospołecznych. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Żoliborz oraz kurator społeczny. Członkini Zarządu Stowarzyszenia OPTA.

W Gabinecie OPTA+ prowadzi warsztaty 3R (Rozwód, Rozstanie, Rodzicielstwo) i mediacje rodzinne.

Izabela Włodarczyk

Izabela Włodarczyk

Magister psychologii. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii integratywnej w rekomendowanym przez PTP Ośrodku INTRA oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Uczestniczyła w wielu konferencjach i stażach z zakresu psychoterapii.

Na co dzień pracuje jako terapeutka dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Aninie. Ze Stowarzyszeniem OPTA związana jest od 2008 roku, gdzie prowadzi terapię indywidualną dzieci, terapię grupową i warsztaty dla dzieci oraz udziela porad wychowawczych dla rodziców.

Regularnie korzysta z superwizji.

Joanna Zawacka - Waśk

Joanna Zawacka - Waśk

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja psychologia kliniczna dziecka. Absolwentka 4- letniego Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym Stowarzyszeniu OPTA.

Odbyła półroczny staż w Pracowni Psychologii Klinicznej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Ukończyła roczne szkolenie w zakresie pracy z Młodymi Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, prowadzone przez Stowarzyszenie OD-DO w Warszawie.

Pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Samodzielnym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Od 2014 r. związana jest z Instytutem Diabetologii w Warszawie, gdzie pracuje z osobami chorymi przewlekle i ich bliskimi. Od 2009 r. współpracuje z Poradnią Rodzinną Stowarzyszenia OPTA, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię, wsparcie indywidualne i grupowe dla rodziców oraz osób doświadczających przemocy i terapię indywidualną dzieci.

Szczególnie interesuje się pracą z rodzicami i dziećmi w aspekcie trudności wychowawczych, rozpadu rodziny czy rodziny tworzonej na nowo.

Bliska jest jej praca z osobami chorymi przewlekle i somatyzującymi oraz ich bliskimi.

W Gabinecie OPTA + prowadzi konsultacje indywidualne i wsparcie dla rodziców w trudach rodzicielstwa i chorobie przewlekłej, terapię indywidualną dzieci, terapię więzi w diadzie rodzic-dziecko oraz terapię systemową rodzin.