AA

Terapia dla młodzieży

Kiedy dziecko wkracza w okres dojrzewania, dokonuje się zasadnicza zmiana jego tożsamości z dziecięcej na prawie dorosłą. Zmiany obejmują wszystkie sfery jego funkcjonowania. Nastolatek testuje granice rodzicielskiej cierpliwości, przeżywa pierwsze miłości, bardziej skupia się na swoim wyglądzie niż na ocenach szkolnych. Zaczyna dostrzegać więcej zależności rządzących światem. Pojawia się w nim potrzeba buntuakceptacji ze strony grupy rówieśniczej - to ona teraz stanowi podstawowy punkt odniesienia. Nastolatek nie umie jeszcze „zarządzać” swoimi emocjami i miewa huśtawki nastrojów: od nudy i apatii, po nagły przypływ energii i entuzjazmu lub okresowo zamyka się w sobie, bo „życie nie ma sensu”. Zazwyczaj w tym wieku jest to normą i nie ma powodu do niepokoju. Jednak zdecydowanie niebezpieczne jest przyjmowanie założenia, że młody człowiek zupełnie sam poradzi sobie z trudnościami emocjonalnymi. Często problemy, z jakimi się zmaga, stara się rozwiązać w niewłaściwy lub szkodliwy dla siebie sposób. Co powinno niepokoić w zachowaniu nastolatka i kiedy warto skorzystać z pomocy Terapeuty?

  • ogromna nieśmiałość, wycofanie z kontaktów społecznych i/lub rodzinnych
  • unikanie szkoły; jego oceny szkolne nagle się pogorszają
  • nadmierny pesymizm - zaniża własną wartość, ma myśli rezygnacyjne i samobójcze
  • doświadczenie urazu (przebycie choroby somatycznej, wypadku, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycie seksualne)
  • problemy z jedzeniem (bulimia, anoreksja, nadmiernie się objada)
  • nadużywanie alkoholu, eksperymentowanie z narkotykami, samookaleczanie się
  • naruszanie prawa (np. kradnie, dokonuje aktów wandalizmu, przejawia okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt)