AA

Terapia dla dorosłych

Zazwyczaj osoby zgłaszają się do terapeuty, gdy nasilenie różnego rodzaju objawów, problemów i cierpienia staje się nie do zniesienia, a wsparcie i życzliwość okazywane przez przyjaciół i rodzinę niekoniecznie pomaga w ich przezwyciężeniu. Na terapii indywidualnej klient/pacjent wraz z terapeutą wspólnie próbują zdiagnozować, zanalizować i zrozumieć przyczyny, z powodu których poczuł on dyskomfort psychiczny lub stracił kontrolę nad własnym życiem. Rozmowy dotyczą jego bieżącej sytuacji, jak i przeszłości, jego przeżyć i doświadczeń. Przy pomocy profesjonalnych i celowych działań – pytań, wypowiedzi, zadań, proponowanych doświadczeń czy własnych reakcji, terapeuta wspiera i stymuluje pacjenta w dążeniu do zmiany.

Przyczyny zgłoszenia się do terapeuty mogą być bardzo różne, m. in.:

  • problemy związane z nauką, uczelnią, pracą zawodową (pracoholizm, wypalenie zawodowe)
  • kryzysy związane ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia)
  • zaburzenia odżywiania (nadwaga, anoreksja, bulimia)
  • nasilenie objawów, np.: wzmożony lęk, stany depresyjne, dolegliwości somatyczne, fobie, bezsenność, autoagresja
  • trudność w poradzeniu sobie ze stanami emocjonalnymi (np. bezsilność, smutek, irytacja, wstyd, poczucie krzywdy, winy), które dezorganizują codzienne funkcjonowanie
  • powtarzające się nieporozumienia i trudności w relacjach z innymi, np. poczucie odrzucenia, napady złości, wchodzenie w konflikty
  • doświadczenie traumy (np: molestowanie, przemoc)