AA

Terapia

Terapia to sposób leczenia, którego celem jest przyniesienie ulgi w psychicznym (a czasem także fizycznym) cierpieniu. Rozmowa z terapeutą różni się od rozmowy z przyjacielem. Posiada on odpowiednie kwalifikacjeprofesjonalną wiedzę, dzięki której potrafi zrozumieć problem pacjenta i adekwatnie do niego stosować określone techniki i interwencje.

Terapię poprzedzają 1-3 spotkania konsultacyjne, w trakcie których pacjent poznaje psychoterapeutę i jego metody pracy oraz opowiada mu o sobie i własnych trudnościach. Te wstępne spotkania pozwalają określić właściwą formę pomocy i ustalić ramy, w jakich będzie odbywać się terapia (m.in. częstość i długość trwania spotkań, opłata). Zawierana jest zatem umowa (kontrakt), którą oboje – pacjent i terapeuta - zobowiązują się przestrzegać.

Dalszy proces terapii to cykl spotkań, w czasie których pacjent mówi o swoim codziennym życiu, pracy, wspomnieniach, a terapeuta pomaga mu w lepszym rozumieniu siebie (potrzeb, uczuć, motywów zachowania) i zidentyfikowaniu źródeł cierpienia. Dzięki terapii pacjent może spojrzeć na różne sprawy z innej (nowej) perspektywy i ma szansę odkryć, jak przeżywa pewne sytuacje, relacje z ludźmi i czym jest to uwarunkowane.