AA

Pomoc prawna

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach rodzinnych:

  • alimenty,
  • władza rodzicielska,
  • ustalenie ojcostwa,
  • kontakty z dzieckiem,
  • rozwód,
  • separacja,
  • umowy majątkowe i podział majątku,
  • przysposobienie,
  • sprawy mieszkaniowe, itd.

Konsultujemy także przypadki występowania przemocy w rodzinie, udzielamy informacji dotyczących obowiązujących procedur prawnych i pomocowych w tym zakresie.

Pomagamy wybrać optymalne rozwiązania prawne w sytuacji kryzysów rodzinnych, problemów z opieka nad dziećmi.

Wspieramy w budowaniu strategii przy negocjacjach ugodowych, a tam gdzie nieodzowna jest droga sądowa piszemy pozwy, wnioski i inne pisma procesowe, doradzamy na wszystkich etapach postępowań sądowych.

Reprezentujemy również klientów w procesach sądowych.