AA

Mediacja

Głównym celem w naszej pracy jest wsparcie rodziny w kryzysie, tak by jej członkowie mogli wypracować rozwiązania dostosowane do ich możliwości, oparte na rzeczywistych potrzebach. Mediację rozumiemy jako poufny, dobrowolny proces, w którym bezstronny mediator wspomaga strony w wypracowywaniu porozumienia.

Mediacje, w porównaniu z sądowym rozstrzygnięciem, częściej prowadzą do kompromisów i zadowalających rozwiązań, a ugody zawierane są znacznie szybciej i przy mniejszych kosztach zarówno finansowych jak i fizycznych, ponoszonych przez zainteresowane strony.

W swojej pracy mediacyjnej kierujemy się standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

Prowadzimy mediacje z indywidualnej inicjatywy członków rodziny oraz na podstawie postanowienia sądów.

W naszym ośrodku mediacja prowadzona jest przez dwoje mediatorów.

Przykładowe sprawy mediacyjne:

Rozwodowe i separacyjne - m.in.:
Pomoc w uzgodnieniu sposobów uczestnictwa rodziców w życiu dzieci (plan opieki rodzicielskiej: miejsce zamieszkania dziecka, spotkania, finansowe zabezpieczenie dziecka, zasady wychowawcze i inne).

Rodzinne - m.in.:
Konflikty rodzinne w powtórnych związkach małżeńskich oraz rodzinach zrekonstruowanych.

Małżeńskie - m.in.:
Pomoc w uzgodnieniu zasad uczestnictwa obojga małżonków w realizacji obowiązków (np. opieka nad dziećmi, wychowanie, gospodarowanie pieniędzmi itp.).