AA

Rusza nowa grupa superwizyjna

Izabela Sawicka otwiera nową grupę superwizyjną w Gabinecie OPTA+. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu  - w weekendy. Natomiast grupa liczyć będzie od 3 do 5 osób. Każdy uczestnik na zjeździe będzie superwizować swój materiał przez godzinę dydaktyczną. Grupa potrwa proporcjonalnie dla 3 osób - 3 godziny, dla 4 - 4 godziny, dla 5 - 5 godzin.

Płatność za każdą godzinę grupy wynosi 60 zł.

Terminy spotkań zostaną ustalone z superwizorką po zebraniu się grupy.

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt.